Thổ Nhĩ Kỳ rà soát cuối kỳ việc áp thuế chống bán phá giá sợi polyester của Việt Nam

Việc rà soát áp thuế chống bán phá giá được thực hiện theo quy định của WTO, trong đó cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét liệu có tiếp tục gia hạn lệnh áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với với các sản phẩm sợi dún polyester nhập khẩu hay không.
Cục Phòng Vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho hay theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/12/2018, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo tiến hành rà soát cuối kì lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sợi dún polyester nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam, có mã HS 5508, 5509 (trừ các mã 5509.52, 5509.61, 5509.91), 5510 (trừ mã 5510.20) và 5511.

Thổ Nhĩ Kỳ rà soát cuối kỳ việc áp thuế chống bán phá giá sợi polyester của Việt Nam
Vụ việc được phía Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng điều tra vào năm 2012 và đã áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở mức thuế 19,48 – 26,25 % với sản phẩm sợi nói trên của Việt Nam trong thời gian 5 năm (từ tháng 4/2014).

Việc rà soát này được thực hiện theo quy định của WTO (rà soát sau 5 năm áp dụng) trong đó cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét liệu có tiếp tục gia hạn lệnh áp thuế chống bán phá giá với các sản phẩm sợi dún polyester nhập khẩu hay không.

Các tài liệu gửi kèm bao gồm Thông báo số 2019/02, bảng câu hỏi dành cho các đối tượng doanh nghiệp, báo cáo công khai và một số thông tin liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này có liên quan của Việt Nam chuẩn bị các nguồn lực và chủ động tham gia, hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin cho Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình rà soát cuối kỳ để đảm bảo kết quả tích cực cho vụ việc.

Sau khi áp thuế thuế đối với sợi dún polyester mã HS 5508, 5509, 5510 và 5511, đến năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá 34,81 – 72,56 % đối với dún polyester có mã HS 5402.33. Đối với Thái Lan, mức thuế này thấp hơn, dao động trong khoảng 6,88 – 37,69%.

Đầu năm 2017, Tổng vụ Nhập khẩu (Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ) tiếp tục nhận hồ sơ từ ngành sản xuất trong nước yêu cầu khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với sợi bán sản phẩm polyester có mã HS 5402.46 nhập khẩu từ Việt Nam.

Đây là nguyên liệu sợi bán thành phẩm để sản xuất ra mặt hàng sợi polyester có mã HS 5402.33, sản phẩm này của Việt Nam, năm 2016, đã bị Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng thuế chống bán phá giá với mức 34,81 – 72,56 %.

Tin Liên Quan